เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2)

💡 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 💡
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 รอบ 2 “แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Parthnership)” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
.
ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 24 พ.ย. 2565 (ปิดรับเวลา 17:00 น.) ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11611
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://pmuc.or.th/?p=6697
📧 jirapan.chr@nxpo.or.th
☎️ 02-109-5432 ต่อ 898 (คุณจิราพรรณ)