สกสว. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย📍
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย ทำความรู้จัก “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570” โดย สกสว.
.
สามารถดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://www.tsri.or.th/content/31/thailand-sri-plan/