กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย วารสารต้องห้าม ในการตีพิมพ์

🔋 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔋
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)” เพื่อรับทราบเกี่ยวกับวารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ และข้อควรระวังอื่น ๆ ในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดย สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์
.
สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2566 ที่ https://forms.gle/FgXwzaFgm8FytoXM9
.
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น. ทาง Zoom Meeting ที่ https://wu-ac-th.zoom.us/j/95999881896?pwd=amtEcDBQdTcwL202OXJVUkRpejg4QT09