รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

(loud volume) ประชาสัมพันธ์ จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) / สถาบันวิจัยและพัฒนา
(red check mark)(red check mark)รับสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
(blue check mark)(blue check mark)รายละเอียดตามโปสเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
(phone)ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ 0805429942
(phone)เจ้าหน้าที่ประสานงาน: คุณปฐวี (คุณตา) 0909938339 / คุณนารีรัตน์ (คุณพรีม) 0992489240