การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

🌼 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🌼
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีและนวัติกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในวันที่ 21 ก.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
.
ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://conference.phrae.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
☎️ 054-648593 ต่อ 6911,
📱08-1783-3382 (คุณขนิษฐา),
📱08-1545-6919 (คุณศิรภัสสร)