จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

🧤 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🧤
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) ผู้ผ่านตามเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร อายุ 2 ปี
.
รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 7 พ.ค. 2566 (08:30 – 17:00 น.)
รุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 19 ส.ค. 2566 (08:30 – 17:00 น.)
.
ค่าลงทะเบียน 500 บาท รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เม.ย. 2566 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqUBbVXHy2Y40_nuAGJmO6nV77TZID5IBi45vTv_6T4YyWMw/viewform
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
☎️ 053875200 ต่อ 173
📧 libarts.mju@gmail.com