การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Language Education and Thai Studies” (LETS 2023)

🗞 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🗞
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Language Education and Thai Studies” หัวข้อ “Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies” (LETS 2023) ระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.ย. 2566
.
ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://arts.tu.ac.th/shanghai2023-1