การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 15

📘 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📘
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 15th NPRU National Academic Conference 2023) หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
.
เปิดรับบทความวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://dept.npru.ac.th/conference15
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครปฐม
📞 0-3410-9300 ต่อ 3910
✉️ conference15@npru.ac.th