ประกาศ รับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2566

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📢

ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2566

📮 ส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ https://nriis.go.th/
ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 14 พ.ย. 2565 (เวลา 23:59 น.)
โดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 12:00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605