สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ฟอร์จูน โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสมัครและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1NItvWpMorioT66A3oUDDFLDoum27XF8R

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNdr8qAwvagjgW1kTc1ORJ3QBwqgWYzyc9_ksn6bPdjQ3Eag/viewform
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567