เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

⚙️ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย ⚙️
.
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ วช. (ทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
.
เปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11713