สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

🔔 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔔
.
ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนทุนด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก.
.
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.arda.or.th/datas/file/RU2567.pdf
☎️ 02-579-7435 ต่อ 3301-3315 สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์