การประชุมวิชาการ ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

📝 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 📝
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference on Education 2023; NICE 2023) หัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” (Cultivating Sustainable and Equitable Education for All) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิ.ย. 2566
.
การประชุมระดับชาติ 8 – 9 มิ.ย. 2566 รูปแบบออนไลน์; การประชุมระดับนานาชาติ 7 – 8 มิ.ย. 2566 ณ โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ สงขลา
.
เปิดรับบทความวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เม.ย. 2566
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023/index.php (ระดับชาติ)
http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023/index_en.php (ระดับนานาชาติ)
หรือโทร 086-489-2968 ในเวลาราชการ หรือ Line: zakkywin (คุณบูคอรีย์ แก้วกับทอง)