การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

🔮 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔮
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด” ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
👉https://nic2023.buu.ac.th/home-th/
☎️ 038-102337, 098-362-1256
📧 nichuso2023@gmail.co

🔮 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔮
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด” ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
👉https://nic2023.buu.ac.th/home-th/
☎️ 038-102337, 098-362-1256
📧 nichuso2023@gmail.com