FOLKLORE FOR SOCIETY

🔸 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🔸
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย ร่วมสัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Folklore for Society” ในวันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. (รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting และ On-site) จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร และวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
.
ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3HJUUDB
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.nuac.nu.ac.th
☎️ 055-961205, 📱081-888-1310 (คุณจรินทร)
📍อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร