การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” สำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เฉพาะรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ