เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ นักวิชา นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ นักวิชา นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและยื่นเอกสารเข้ามาขอรับการพิจารณาได้ตามรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ ชุดที่ 1 – สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ลิงค์ยื่นเอกสาร: https://forms.gle/TvPUiUto8zXwJyzm6
เจ้าหน้าที่: คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทรศัพท์ 0805972894 อีเมล alps.irb1@gmail.com
คณะกรรมการชุดที่ 2 – สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ยื่นเอกสาร: https://forms.gle/XTjAszqXDXLE5cebA
เจ้าหน้าที่: คุณวนิสา ภาควิชัย โทรศัพท์ 0991562232 อีเมล alps.irb2@gmail.com
ติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://alps-th.com/