งานประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🏠
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 (SDNC2023) ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sdnc.dusit.ac.th