เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ABC Academy for Developing Area Based Research Manager”

🍿 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🍿
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
.


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พ.ค. 2566
📌สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
http://abcacademy.up.ac.th/index.php/pagemain/abcregister
📌ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/196m-EDnYk8mKJGxsSABQP5FWajNu17_D?usp=share_link
.


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://abcacademy.up.ac.th/
www.nxpo.or.th/A/