การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

🐘 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานวิจัย 🐘
.
ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 The 1st National and International Conference on Sustainable Local Development (NICSLD) ในวันที่ 13 ก.พ. 2566 ณ มรภ.สุรินทร์
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://research.srru.ac.th/nicsld/?lang=th